Čudežna steklenička

19,99

Ni na zalogi

Opis

      1 zabojček, 1 poskus

Ustvari svoj magičen napoj! Postani kemik in ustvari napoj, ki kar sam spreminja barvo od modre v prozorno. Vsi materiali so priloženi. Ta zabojček vsebuje tudi certificirana zaščitna laboratorijska očala.

        Video navodila

Natančna, vendar enostavna video navodila v slovenskem jeziku.

***

Metilen modro 0,5%

Previdnost:
– Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/ razpršila.
– PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

CAS: 61-73-4


Kalcijev hidroksid

Nevarno.
Jedkost za kožo/draženje kože Kategorija 2 (H315) Povzroča draženje kože.
Resne okvare oči/draženje Kategorija 1 (H318) Povzroča hude poškodbe oči.
Specificna strupenost za ciljne organe – (enkratna izpostavljenost) Kategorija 3 (H335) Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

Previdnost:
– Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/ razpršila.
– Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
– PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

CAS: 1305-62-0

 

Kategorija: Oznaka:

© InnoBox 2020

Kontakt

Pišite nam sporočilo. Odgovorili vam bomo v 24 urah.

    Log in with your credentials

    Forgot your details?